78. To whom who doesn’t understand any words >_>

Giật mình nhớ ra trưa không ai tới đón ăn cơm trễ cho mình hò hét mắng nhiếc

Giật mình nhớ ra không ai sms bận đá banh đá bàn cho mình bực bội bỏ về

Giật mình nhớ ra sáng không phải ngồi dậy ủi đồ lúc đang ngủ

Giật mình nhớ ra coi hết phim không phải lui hui lấy sms réo về nhà

Giật mình nhớ ra không cần nấu cơm rồi bực bội chờ

Giật mình, nhớ

Advertisements

One thought on “78. To whom who doesn’t understand any words >_>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s