142. Tháng – năm

Tháng năm chờ đợi hen.

Chờ kindle về với chủ, chờ passport về với chủ

Chờ kết quả xét nghiệm của mẹ

Chờ mưa mỗi sớm. Lúc dậy đã  muộn, mưa chả chờ chả đợi ai cho nên chỉ còn kéo lại chút gió lạnh và gạch lát đường sũng nước.

Chờ ngày dài hơn ra để việc bớt lại cho đủ thơ thẩn đi ngang trường học đứng im nhìn cửa sổ với tiếng cười rôn ràng.

The storms are raging
On the rolling sea
And on the highway of regret
Though winds of change
Are throwing wild and free
You ain’t seen nothing
Like me yet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s