276. Chào con :)

Giày của con mới xong 1 chiếc
Cài tóc con chưa đem giặt
Đã được gặp con
Muốn làm bài thơ mà chữ thì ngắn
Muốn hoạ một bức tranh mà tay thì vụn
Nhìn con với tay níu bố giữa lúc còn nối với mẹ dây rốn máu mủ
Nó hơn cả giọt nước mắt trong hạnh phúc hay hoan lạc
Hơn cả những gì to tát về đời sống mẹ từng nghĩ hay tưởng tượng
Chỉ có thể đặt cùng sự sợ hãi khi nghe trẻ con phòng khác khóc đau bịnh tật
Biết rằng bình an phập phồng theo nhịp thở nhỏ xíu

Advertisements