380. Lấy chồng đạo Hồi

Người vô thần tức là chỉ thấy có mình không thấy thần, khi gặp chuyện chỉ trông vào sự may mắn và khả năng của bản thân

Người vô..số thần là người chỉ thấy có mình nhưng lúc gặp chuyện nhớ ra thần nào thì kêu người đó giúp.

Nữ chính hình như vậy đó. Sinh ra và lớn lên trong môi trường tôn giáo chỉ là chuyện phiếm cùng hàng với hẹn hò, nhạc thần tượng, anh đẹp trai. Nhưng mà, tuổi trẻ ngắn ngủi vậy làm sao có thể đầu tư vào tôn giáo bỏ rơi hai cái kia.

Nam chính, chỉ có một tôn giáo. Tôn giáo nghiêm chỉnh, tôn giáo đang bị cả thế giới hằn học, tôn giáo bị ghét bỏ : đạo hồi.

Gọi nữ chính là Tiểu Tiểu, nam chính là Đại Đại vì nữ chính khi hôn nam chính phải nhón gót 🙂

Cấm gọi tên hai người cùng lúc!

[Đọc tiếp]

Advertisements